PRZEWOZY

  • Analizy dotyczące organizacji i prowadzenia ruchu pociągów.
  • Oceny i analizy przebiegu procesów przewozowych towarów i osób.
  • Opracowywanie prognoz przewozowych, opinii oraz ekspertyz dotyczących transportu szynowego.
  • Analizy ekonomiczne i badania wpływu inwestycji transportowych na sytuację społeczno-gospodarczą regionów.
  • Analizy i wdrażanie standardów UE w zakresie przygotowania inwestycji oraz studiów wykonalności dla projektów transportowych.
  • Analizy technologi przewozu ładunków w aspekcie jakości ofert przewozowych i technogii prowadzenia prac ładunkowych.

Zakład odpowiedzialny - Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów