OCHRONA ŚRODOWISKA

  • Analiza możliwości ograniczenia negatywnych wpływów transportu szynowego na środowisko.
  • Współudział przy opracowywaniu koncepcji rozwoju transportu z uwzględnieniem kryterium ochrony środowiska.
  • Opracowywanie i opiniowanie standardów technicznych w zakresie ochrony środowiska.
  • Analizy środowiskowo-ekonomicznego oddziaływania inwestycji transportowych na społeczności lokalne.

Zakład odpowiedzialny - Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów