DROGI SZYNOWE

  • Opinie techniczne dotyczące typów budowli, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
  • Opinie dotyczące oceny zgodności wyrobów stosowanych przy budowie i utrzymaniu drogi kolejowej z Polskimi Normami oraz Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności.
  • Sporządzanie programów badań dla elementów drogi kolejowej.
  • Przygotowywanie wymagań i warunków technicznych dotyczących elementów drogi kolejowej.
  • Opinie dotyczące infrastruktury na bocznicach kolejowych.
  • Ekspertyzy sądowe i powypadkowe dotyczące zdarzeń związanych z ruchem pociągów lub z problematyką infrastruktury transportu szynowego.

Zakład odpowiedzialny - Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów