ZAKŁADY, LABORATORIA I OŚRODKI

Zakład Sterowania Ruchem i Teleinformatyki

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Andrzej Toruń, prof. IK

tel. +48 22 47 31 490

atorun@ikolej.pl

 

Sekretariat

Anna Grzybowska

tel. +48 22 47 31 490

fax. +48 22 47 31 036

agrzybowska@ikolej.pl


Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów

Kierownik Zakładu

mgr inż. Krzysztof Ochociński

tel. +48 22 47 31 340

kochocinski@ikolej.pl

 

Sekretariat

tech. Teresa Stańczuk

tel. +48 22 47 31 340

tstanczuk@ikolej.pl

Izabella Grzegrzółka

tel. +48 22 47 31 340

igrzegrzolka@ikolej.plZakład Elektroenergetyki

 

Kierownik Zakładu

dr inż. Artur Rojek

tel. +48 22 47 31 040

arojek@ikolej.pl


Sekretariat

mgr Alicja Skóra

tel. +48 22 47 31 310

askora@ikolej.pl

 


Zakład Pojazdów Szynowych

Kierownik Zakładu

mgr inż. Sławomir Walczak

tel. +48 22 47 31 274

swalczak@ikolej.pl


Sekretariat

inż. Agnieszka Grabowska

tel. +48 22 47 31 330

agrabowska@ikolej.pl


Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Kierownik Laboratorium

dr inż. Marek Sumiła

tel. +48 22 47 31 451

msumila@ikolej.pl

 

Sekretariat

tel. +48 22 47 31 045
Laboratorium Badań Taboru

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Sławomir Walczak

tel. +48 22 47 31 274

swalczak@ikolej.pl


Sekretariat

mgr inż. Irena Papiernik

tel. +48 22 47 31 330

ipapiernik@ikolej.pl


Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji

Kierownik laboratorium

dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska

tel. +48 22 47 31 370

jradziszewska-wolinska@ikolej.pl


Sekretariat

mgr Paulina Banachowicz

Anna Stróżyk

tel. +48 22 47 31 458

lk@ikolej.pl


Laboratorium Metrologii

Kierownik Laboratorium

mgr inż. Małgorzata Kucińska

tel. +48 22 473 15 42
mkucinska@ikolej.pl

 

Ośrodek Eksploatacji Toru Doświadczalnego - Żmigród

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Waldemar Szulc

tel. +48 71 71 71 858 w.21

wszulc@ikolej.pl


Sekretariat

mgr inż. Małgorzata Poprawa

tel. +48 71 71 70 190 w.24

fax +48 71 71 71 858 w.31

oetd@ikolej.pl

 

Adres do korespondencji

Instytut Kolejnictwa

Ośrodek Eksploatacji Toru Doświadczalnego IK

Bychowo 1B

55-140 Żmigród


Ośrodek Jakości i Certyfikacji

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Wojciech Rzepka

tel. +48 22 47 31 392

wrzepka@ikolej.pl


Sekretariat

mgr Magdalena Grajda

tel. +48 22 47 31 392

fax +48 22 61 23 132

qcert@ikolej.pl


Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Naukowo-Technicznej

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Anna Loryńska

tel. +48 22 473 16 04

alorynska@ikolej.pl

 

Biblioteka i Czytelnia

Hanna Wójcik

tel. +48 22 47 31 477

bointek@ikolej.pl


Zamawianie wydawnictw IK

Bożena Kowalska

tel. (22) 473 14 78

bkowalska@ikolej.pl

 

 


Dział Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik Działu
dr Renata Barcikowska
tel. +48 22 47 31 500

rbarcikowska@ikolej.pl


Pełnomocnik Dyrektora ds. Projektów i Współpracy Międzynarodowej

dr Eliza Wawrzyn
tel. +48 22 4731 084

ewawrzyn@ikolej.pl

 

 

 

 

 


Kontakt

Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa


NIP 113 22 57 883

REGON 016382785

KRS 0000021539

 

Kancelaria

tel.  +48 22 610 08 68

fax +48 22 610 75 97

ikolej@ikolej.pl