PEŁNOMOCNICY I SAMODZIELNE STANOWISKA

Sekretarz Naukowy

dr hab. inż. Jarosław Moczarski

tel. +48 22 47 31 082

jmoczarski@ikolej.pl

Samodzielne Stanowisko Naukowe

prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch

tel. +48 22 47 31 545

hbaluch@ikolej.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych

Pełnomocnikiem jest:

inż. Andrzej Tęsny

tel. +48 22 47 31 417

atesny@ikolej.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Pełnomocnikiem jest:

mgr inż. Wojciech Rzepka

tel. +48 22 47 31 391

wrzepka@ikolej.pl


Promocja i Marketing

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji

lic. Dorota Adamska

tel. +48 22 47 31 320

dadamska@ikolej.pl


Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50,

04-275 Warszawa

NIP 113 22 57 883

REGON 016382785

KRS 0000021539

 

Kancelaria

tel.  +48 22 610 08 68

fax. +48 22 610 75 97

ikolej@ikolej.pl