DZIAŁY

Główna Księgowa

Główna Księgowa

mgr Anna Marszałek

tel. +48 22 47 31 334

amarszalek@ikolej.pl

 Dział Finansowo-Księgowy

Sekretariat

Maria Miller

tel. +48 22 47 31 334

fax. +48 22 47 34 596

mmiller@ikolej.pl

Dział Planowania, Analiz i Umów

Kierownik Działu

mgr Cecylia Lachor

tel. +48 22 47 31 312

clachor@ikolej.pl

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik Działu

mgr inż. Jerzy Kurek

tel. +48 22 47 31 491

jkurek@ikolej.pl


Dział Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik Działu

dr Renata Barcikowska
tel. +48 22 47 31 500

rbarcikowska@ikolej.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

mgr Robert Kamiński

tel. +48 22 47 31 360

rkaminski@ikolej.pl

Komitet Techniczny nr 138 ds. Kolejnictwa

 

Sekretarz Komitetu Technicznego PKN
KT138 ds. Kolejnictwa

mgr Agnieszka Kaczorek

tel. +48 22 47 31 071

akaczorek@ikolej.pl


Komitet Techniczny nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego

Sekretarz Komitetu Technicznego PKN
KT61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego

mgr Agnieszka Kaczorek
tel. +48 22 47 31 071

akaczorek@ikolej.plKontakt

Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa


NIP 113 22 57 883

REGON 016382785

KRS 0000021539

 

Kancelaria

tel.  +48 22 610 08 68

fax +48 22 610 75 97

ikolej@ikolej.pl