DZIAŁY

Główna Księgowa

Główna Księgowa

mgr Anna Marszałek

tel. +48 22 47 31 334

amarszalek@ikolej.pl

Dział Finansowo-Księgowy

Sekretariat

Małgorzata Domańska

tel. +48 22 47 31 334

fax. +48 22 47 34 596

mdomanska@ikolej.pl

 

 

Dział Planowania, Analiz i Umów

Kierownik Działu

mgr Cecylia Lachor

tel. +48 22 47 31 312

clachor@ikolej.pl

 

 

 

 

 

 

Dział Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Kierownik Działu

dr Renata Barcikowska
tel. +48 22 47 31 500

rbarcikowska@ikolej.pl

 

 

 

Dział Spraw Pracowniczych

Kierownik Działu

mgr inż. Jerzy Kurek

tel. +48 22 47 31 491

jkurek@ikolej.pl


Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Działu

mgr Robert Kamiński

tel. +48 22 47 31 360

rkaminski@ikolej.pl

Dział Wydawnictwo Naukowe

Kierownik Działu

mgr Agnieszka Kaczorek
tel. +48 22 47 31 084
akaczorek@ikolej.pl


Pełnomocnik Dyrektora IK ds. Wydawnictw Naukowych
mgr Joanna Cybulska
tel. +48 22 47 31 240
e-mail: joannacybulska@ikolej.pl

 

Sekretarz ds. Wydawnictw Naukowych
mgr Marta Kobierska
tel. +48 22 47 31 560
e-mail: mkobierska@ikolej.pl

 

Zamawianie wydawnictw
Bożena Kowalska
tel. +48 22 473 14 78
tel. kol. (922) 47 31 478
bkowalska@ikolej.pl

 

Biblioteka i czytelnia
lic. Hanna Wójcik
tel. +48 22 473 14 77
tel. kol. (922) 47 31 4 77
bointek@ikolej.pl

Komitet Techniczny nr 138 ds. Kolejnictwa

 

Sekretarz Komitetu Technicznego PKN
KT138 ds. Kolejnictwa

mgr Agnieszka Kaczorek

tel. +48 22 47 31 084

akaczorek@ikolej.pl


Komitet Techniczny nr 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego

Sekretarz Komitetu Technicznego PKN
KT61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego

mgr Agnieszka Kaczorek

tel. +48 22 47 31 084

akaczorek@ikolej.plKontakt

Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa


NIP 113 22 57 883

REGON 016382785

KRS 0000021539

 

Kancelaria

tel.  +48 22 610 08 68

fax +48 22 610 75 97

ikolej@ikolej.pl