DYREKCJA I RADA NAUKOWA

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

dr hab. inż. Andrzej Massel

tel.: +48 22 47 31 303

e-mail: amassel@ikolej.pl

 


Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr inż. Lucyna Krawczyk

tel. +48 22 47 31 400

lkrawczyk@ikolej.pl

 

Sekretariat

Beata Tomaszewska

tel. +48 22 47 31 308

btomaszewska@ikolej.pl


Z-ca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei

dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK

mpawlik@ikolej.pl

 

Sekretariat

tel. +48 22 47 31 304


Biuro Dyrekcji

Kierownik Działu

mgr Agnieszka Marchela

tel. +48 22 47 31 404

amarchela@ikolej.pl


Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

Sekretarz Rady Naukowej

mgr Agnieszka Marchela

tel. +48 22 47 31 404

amarchela@ikolej.pl


Kontakt

Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa


NIP 113 22 57 883

REGON 016382785

KRS 0000021539

 

Kancelaria

tel.  +48 22 610 08 68

fax +48 22 610 75 97

ikolej@ikolej.pl

 

 


Promocja i Marketing, Patronaty, Konferencje, Seminaria

Dorota Adamska

tel. +48 22 47 31 320

dadamska@ikolej.pl