DYREKCJA I RADA NAUKOWA

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

 

dr inż. Andrzej Żurkowski

tel. +48 22 47 31 300

azurkowski@ikolej.pl

 

Sekretariat

Beata Tomaszewska

tel. +48 22 47 31 308

btomaszewska@ikolej.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

 

mgr inż. Lucyna Krawczyk

tel. +48 22 47 31 400

lkrawczyk@ikolej.pl

 

Sekretariat

Beata Tomaszewska

tel. +48 22 47 34 488

btomaszewska@ikolej.pl


Biuro Dyrekcji

Kierownik Działu

mgr Agnieszka Marchela

tel. +48 22 47 31 404

amarchela@ikolej.pl


Z-ca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych

 

dr inż. Andrzej Massel

tel. +48 22 47 31 303

amassel@ikolej.pl

 

Sekretariat

Ewa Bargiel

tel. +48 22 47 31 304

ebargiel@ikolej.pl


Z-ca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei


dr inż. Marek Pawlik

tel. +48 22 47 31 070

mpawlik@ikolej.pl

 


Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

Sekretarz Rady Naukowej

mgr Agnieszka Marchela

tel. +48 22 47 31 404

amarchela@ikolej.plInstytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50,

04-275 Warszawa

NIP 113 22 57 883

REGON 016382785

KRS 0000021539

 

Kancelaria

tel.  +48 22 610 08 68

fax. +48 22 610 75 97

ikolej@ikolej.pl