TRANSFEU WORKSHOP

Konferencja Międzynarodowa i Warsztaty

TRANSFEU – NOWE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W OBSZARZE TRANSPORTU POWIERZCHNIOWEGO

Data: 10 maja 2012 r.

Miejsce (dojazd): INSTYTUT KOLEJNICTWA, ul. Jozefa Chlopickiego 50, 04-275 Warszawa, Polska

 

Cel konferencji :

  • Rozpowszechnienie informacji o projekcie Transport Fire Safety Engineering in the European Union  (acronim: TRANSFEU) -FP7-SST-2008-RTD-1. www.transfeu.eu
  • Wpływ wyników projektu na rozwój nowego i użytkowanego taboru i jego elementów. Jak szukać innowacyjnych rozwiązań pozwalających na spełnienie wymagań przeciwpożarowych zgodnie z nową normą?
  • Dyskusja na temat wdrożenia nowych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obszarze transportu powierzchniowego UE

Uczestnikami konferencji były osoby zajmujące się ochroną przeciwpożarową w taborze szynowym  (kolej, metro i tramwaje), morskim i autobusowym, oraz przedstawiciele: administracji państwowej, jednostek badawczych,  operatorów, producentów taboru, producentów materiałów niemetalowych i elementów pojazdów,

z Polski, Azerbejdżanu, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry Czech, Litwy, Łotwy, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Uzbekistanu, Węgier i innych krajów.

 

Język:

Wyświetlane prezentacje: angielski

Prezenterzy: język polski lub angielski z symultanicznym tłumaczeniem

 


Program Konferencji:

9.00-9.45 Rejestracja uczestników i kawa

  • 9.45 -10.00 Powitanie gości i oficjalne rozpoczęcie konferencji
  • 10.00- 10.30 Referat wprowadzający: “Idea, podejście,  zakres i oczekiwania od projektu TRANSFEU t” - Jolanta Radziszewska-Wolińska (Kierownik Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji, IK – Warszawa
  • 10.30 – 11.30 “Wyniki projektu TRANSFEU” - Eric Guillaume (Dyrektor R&D, LNE – Paryż, Francja)
  • 11.30 – 12.00 “Wdrożenie do krajowego prawodawstwa i standaryzacji  normy  EN 45545” - Marek Pawlik (Członek Zarządu PKP PLK S.A. oraz Przewodniczący 138  KT ds. kolejnictwa PKN )
  • 12.00 – 12.15 “Wyposażenie Laboratorium IK do badań palno-dymowych materiałów” - Jolanta Radziszewska-Wolińska (IK)

12.15- 12.40 Przerwa kawowa

  • 12.40 – 13.30 Praca w grupach:

Próba zdefiniowania, co będzie stanowiło największą trudność we wdrożeniu nowych wymagań dla poszczególnych grup użytkowników (lub krajów)?

  • 13.30 – 14.30 Dyskusja i podsumowanie

Przedstawienie przez liderów wyników pracy grup roboczych, dyskusja i wnioski końcowe

14.30 – 15.30 Lunch

 

 

Informacje nt. konferencji:

na stronie : http://www.ikolej.pl/workshop/

Tel.: +48 22 47 31 370, fax: +48 22 610 75 97, e-mail: lk.workshop@ikolej.pl

 

Patronat medialny:

Problemy Kolejnictwa Rynek Kolejowy TTS

 

Opis projektu Transfeu

Projekt TRANSFEU podejmuje działania mające na celu dostarczenie zarówno niezawodnych metod pomiarów toksyczności jak również holistycznego podejścia do bezpieczeństwa przeciwpożarowego pojazdów wszystkich rodzajów transportu powierzchniowego (pociągów, statków, itp.). Podejście to będzie bazowało na zharmonizowanych metodach inżynierii bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które połączą pasywne i aktywne sposoby zabezpieczania przeciwpożarowego. Ten system, obejmujący wszystkie aspekty projektowania, jest kluczem do uzyskania optymalnych rozwiązań w zakresie spełniania wytycznych bezpieczeństwa przeciwpożarowego jako podejście alternatywne do obecnie stosowanego. Pomoże to w rozwoju innowacyjnych rozwiązań (projekty i produkty stosowane w budowie środków transportu powierzchniowego) z większym poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

 

WIĘCEJ