ROLA KOLEI W POPRAWIE DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ REGIONÓW