REJESTRACJA


Płatność w PLN: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A
nr PL 04 1750 0009 0000 0000 01 91 8877
04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10
z dopiskiem: konferencja