INFORMACJE ORGANIZACYJNE


komitet organizacyjny

dr inż. Jarosław Moczarski - przewodniczący

Agnieszka Marchela - sekretarz

Anna Loryńska

Edyta Mikołajczyk

Dorota Szatkowska

 


Panele dyskusyjne - referaty