GRATULACJE

Podczas obchodów jubileuszu 60-lecia Instytutu Kolejnictwa liczni zaproszeni goście złożyli na ręce Dyrektora Instytutu Kolejnictwa dr Anrzeja Żurkowskiego serdeczne gratulacje i podziękowania za udaną współpracę.