RADA NAUKOWA I DYREKCJA

Dyrekcja Instytutu Kolejnictwa

DYREKTOR INSTYTUTU KOLEJNICTWA

dr hab. inż. Andrzej Massel

tel.: +48 22 47 31 303
Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei

dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK

tel.: +48 22 47 31 304

e-mail: mpawlik@ikolej.pl


Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

mgr inż. Lucyna Krawczyk

tel. +48 22 47 31 400

e-mail: lkrawczyk@ikolej.pl


Sekretarz Naukowy IK

dr hab. inż. Jarosław Moczarski, prof. IK

tel. +48 22 47 31 082

jmoczarski@ikolej.pl


Rada Naukowa

W skład Rady Naukowej IK wchodzi 18 członków:


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ – Politechnika Warszawska, Warszawa

 

Wiceprzewodniczący

dr Marcin PIWOWARSKI – Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

dr hab. inż. Andrzej TORUŃ, prof. IK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

 

Członkowie

dr Mirosław ANTONOWICZ, prof. ALKOrganizacja Współpracy Kolei (OSŻD), Warszawa

dr Renata BARCIKOWSKA – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr Marta BRAUN – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa

dr hab. inż. Danuta BRYJA, prof. PW – Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. dr hab. inż. Andrzej CHUDZIKIEWICZ – Politechnika Warszawska, Warszawa

mgr inż. Witold GROLL – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr hab. inż. Jarosław MOCZARSKI, prof. IK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

mgr inż. Krzysztof OCHOCIŃSKI – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr Marcin PIWOWARSKI – Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa

dr Paweł PODLEŚKO – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa

dr inż. Artur ROJEK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

prof. dr hab. inż. Mirosław SIERGIEJCZYK – Politechnika Warszawska, Warszawa

dr inż. Lucyna SOKOŁOWSKA Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr inż. Marek SUMIŁA Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr hab. inż. Andrzej SZARATA, prof. PK – Politechnika Krakowska, Kraków

prof. dr hab. inż. Adam SZELĄG – Politechnika Warszawska, Warszawa

dr hab. inż. Andrzej TORUŃ, prof. IK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

dr inż. Paweł URBAŃCZYK – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

 

Dyrekcja IK

dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK – zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei


Przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mgr Ignacy Karol Ozgowicz – Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa


Sekretariat Rady Naukowej

Instytut Kolejnictwa

ul. Chłopickiego 50

04-275 Warszawa

 

Sekretarz Rady Naukowej

mgr Agnieszka Marchela – Instytut Kolejnictwa, Warszawa

tel. 22 47 31 404

e-mail: amarchela@ikolej.pl

Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 r. oraz uchwalony przez nią regulamin.

Powołano na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego dr hab. inż. Jarosława Moczarskiego, prof. IK.

 

Rada Naukowa IK powołała Komisję ds. oceny kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników w składzie:

● prof. dr hab. inż. Adam Szeląg – Przewodniczący Komisji,

● dr hab. inż. Jarosław Moczarski, prof. IK – Członek Komisji,

● dr hab. inż. Andrzej Toruń, prof. IK – Członek Komisji.