GALERIA

Andrzej Massel Instytut Kolejnictwa  fot. Koleje Dolnośląskie S.A.
Cecylia Lachor PKP S.A.
Prof. Andrzej Chudzikiewicz Politechnika Warszawska
Romanian Railway Authority AFER
Oliver Hagemann, Detlef Kruber Siemens AG, Piotr Dybowski Siemens Sp. z o.o.
Detlef Kruber Siemens AG
Oliver Hagemann Siemens AG
Dominik Adamski Instytut Kolejnictwa
Juliusz Grabczyk P.U.T. Graw Sp. z o.o.
P.U.T. Graw Sp. z o.o.
Witold Groll Instytut Kolejnictwa
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Jean-Pierre Loubinoux International Union of Railways
Jerzy Wiśniewski International Union of Railways (UIC)
Jerzy Wiśniewski (UIC), Richard Lockett (ERA), Nicolas Furio (UNIFE)

1 do 20 z 58