OŚRODEK EKSPLOATACJI TORU DOŚWIADCZALNEGO

BADANIA NA TORZE DOŚWIADCZALNYM

Obiekt umożliwia prowadzenie badań trwałości, niezawodności, wytrzymałości, dynamiki urządzeń i systemów stosowanych na kolei w takich obszarach jak:

 

 • Tabor:
  • wagony i pojazdy trakcyjne,
  • hamulce,
  • wózki i elementy konstrukcji,
  • urządzenia cięgłowo-zderzne,
  • urządzenia trakcyjne.
 • Trakcja:
  • sieć trakcyjna,
  • osprzęt,
  • konstrukcje wsporcze,
  • systemy zasilania,
  • zakłócenia elektromagnetyczne.
 • Sterowanie ruchem kolejowym:
  • urządzenia srk i radiołączności.
 • Drogi kolejowe:
  • nawierzchnia i jej części składowe.

 


Lokalizacja Toru Doświadczalnego IK.

W odległości 40 km od Wrocławia i 5 km od Żmigrodu zlokalizowany jest Tor Doświadczalny z infrastrukturą. Dojazd koleją do stacji Żmigród, a drogowo z Wrocławia drogą nr 5.

Mapa dojazdu GOOGLE


Oferta Ośrodka Toru Doświadczalnego w Węglewie k/Żmigrodu

Parametry techniczne toru doświadczalnego.

1. Tor pętli doświadczalnej: długość 7725 m, tor stykowy, szyny UIC 60, podkłady:
drewniane twarde, drewniane miękkie i betonowe, przytwierdzenia typu K i S, rozstaw
podkładów 1733 szt/km;

- odcinki proste: maksymalna długość odcinka położonego na prostej 1314 m, pozostałe odcinki położone na prostej mają długość 27 m, 54,5 m, 535 m


- na prostej dopuszczalna prędkość wynosi 160 km/h

- łuki: długość odcinków położonych w łukach:
R = 600 m, 1568 m, krzywa przejściowa 130 m
R = 700 m, 149 m, krzywa przejściowa 101,2 m
R = 800 m, 33,5 m, krzywa przejściowa 80 m
R = 900 m, 3182 m, krzywa przejściowa 120 m

2. Dopuszczalne prędkości w łukach:
R = 600 m, Vmax = 120 km/h, pochylenie toru h = 150 mm,
R = 700 m, Vmax = 120 km/h, pochylenie toru h = 115 mm,
R = 800 m, Vmax = 120 km/h, pochylenie toru h = 90 mm,
R = 900 m, Vmax = 140 km/h, pochylenie toru h = 100 mm,

3. Długość torów stacji zakładowej (ozn. Nr torów jak na schemacie):

Nr 1 - 1168 m,

Nr 2 - 7725 m,

Nr 3 - 1017 m,

Nr 4 - 482 m,

Nr 5 - 445 m,

Nr 7 - 668 m,

Nr 8 - 1547 m


4. Naciski na oś: dopuszczalne naciski na oś od 225 kN do 250 kN.

5. Tor o łukach odwrotnych (karta UIC 530).

6. Dodatkowa infrastruktura:
- rampa boczna z podjazdem umożliwia załadunek i rozładunek ciężkiego sprzętu i pojazdów,
- istnieje możliwość podobnego załadunku i wyładunku na otwartym terenie przez zastosowanie
przewoźnych ramp lub budowę prowizorycznych,
- dwie suwnice bramowe o udźwigu 90 kN każda, umożliwiają załadunek i wyładunek sprzętu o tej wadze,
- utwardzony plac w rejonie stacji zakładowej między torami 1,3, 5, 7 o powierzchni około 200 m2.

Przeznaczenie infrastruktury:

1. Tor pętli doświadczalnej przeznaczony jest do badań: wytrzymałościowych drogi
kolejowej, badań dynamicznych taboru szynowego, wagonów osobowych, wagonów towarowych próżnych i ładownych o różnym przeznaczeniu, badań zakłóceń trakcji elektrycznej na urządzenia łączności i urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego,
2. Tor o łukach odwrotnych R = 150 m – badania dynamiczne taboru przy przejeździe,
3. Stanowisko do zderzeń taboru szynowego zlokalizowano na stacji zakładowej.

Budynek laboratoryjno-szkoleniowy:

1. Sala konferencyjna na 60 osób, posiada nagłośnienie i sprzęt audiowizualny,
2. Część hotelowa 20 miejsc,
3. Pomieszczenia biurowe wyposażone we wszystkie instalacje.

Całość klimatyzowana.

Możliwości badawcze na obiekcie:

1. Obiekt umożliwia prowadzenie badań w zakresie trwałości, niezawodności i wytrzymałości taboru szynowego,
2. Drogi kolejowe – nawierzchnia i jej części składowe,
3. Sieć trakcyjna i jej osprzęt,
4. Inne badania specjalistyczne, uzgodnione zakresy z IK Warszawa.


Dodatkowa informacja:

Przedstawiamy problemowo podstawowe nasze możliwości badawcze i wyposażenie toru doświadczalnego. Na konkretne propozycje i zapytania odpowiemy w sposób szczegółowy.

kontakt

Kierownik Ośrodka

mgr inż. Waldemar Szulc

wszulc@ikolej.pl

 

tel./fax +48 71 71 71 858

oetd@ikolej.pl

 

Adres do korespondencji:

Instytut Kolejnictwa

Ośrodek Eksploatacji Toru Doświadczalnego IK

Bychowo 1B

55-140 Żmigród

 

www.ikolej.pl

To top