MIEDZYNARODOWE

 

Instytut Kolejnictwa jest członkiem międzynarodowych konsorcjów realizujących następujące projekty europejskie:

 

 • IN2STEMPO - 2017.09.01- 2022.08.31 (Innovative Solutions in Future Stations, Energy Metering and Power Supply) Rozwiązania inteligentnego systemu zarządzania i przyszłych stacji. Informacja o projekcie.

Udział Instytutu Kolejnictwa we wcześniejszych projektach

 • CAPACITY4RAIL - 01.10.2013 - 30.09.2017 - (Increasing CAPACITY 4 RAIL networks through enhanced infrastructure and optimised operations) Zwiększenie przepustowości sieci kolejowych dzięki ulepszeniu infrastruktury i zoptymalizowaniu eksploatacji. Informacje o projekcie.
 • NEAR2 - 01.12.2012 - 30.11.2014 - (Network of European Asian Rail Research capacities). Informacje o projekcie.
 • EUREMCO - 01.10.2011 - 30.09.2014 - (EUropean Rail ElectroMagnetic COmpatibility) Europejska Kolejowa Kompatybilność Elektromagnetyczna. Informacje o projekcie.
 • SMART RAIL - 01.09.2011 - 31.08.2014 -(Smart Maintenance and Analysis of Transport Infrastructure) Mądre utrzymanie i  analiza infrastrultury transportowej. Informacje o projekcie.
 • RESTRAIL - 01.10.2011 - 30.09.2014 - (REduction of Suicides and Trespasses on RAILway property) Zmniejszenie liczby przypadków samobójstw i nielegalnych wtargnięć na teren kolejowy.  Informacje o projekcie.
 • CARGOVIBES - 01.04.2011 - 31.03.2014 - (Attenuation of ground-borne vibration affecting residents near freight railway lines) Łagodzenie wibracji  przenoszonych przez ziemię oddziałujących na zabudowę w pobliżu towarowych linii kolejowych Informacje o projekcie.
 • PROTECTRAIL - 01.09.2010 – 28.02.2014 - (The Railway-Industry Partnership for Integrated Security of Rail Transport) Partnerstwo przedsiębiorstw działających na rzecz kolei z zakresie zintegrowanego bezpieczeństwa transportu kolejowego. Inforamcje o projekcie.
 • TRANSFEU - 01.04.2009 - 30.09.2012 - (TRANSport Fire safety engineering in the European Union) Inżynieria bezpieczeństwa przeciwpożarowego transportu w Unii Europejskiej Informacje o projekcie.
 • SAFETRAIN Train Crashworthiness for Europe Railway Vehicle Design and Occupant Protection 1997-08-01 - 2001-07-31
 • SAFETRAM Passive safety of tramway for europe 2001-07-01 - 2004-10-31
 • SELCAT “Safer European Level Crossing Appraisal and Technology” 2006-09-01 - 2008-06-30
 • CREST “Centre for Railway Engineering, Science and Technology” 2002-12-20 - 2005-12-19
 • THEMIS "Thematic Network in Optimising the Management of Intermodal Transport Services" 2000-04-01 - 2004-03-31
 • IMAC "Integrated Monitoring and Assessment of Cables" 2001-02-01 - 2004-04-30
 • RAILCOM (Electromagnetic Compatibility between rolling stock and rail-infrastructure encouraging European interoperability) 2005-12-01 - 2009-05-31
 • INTERGAUGE (Interoperability, Security and Safety of Goods Movement with 1435 and 1520 (1524) mm Track Gauge Railways: New Technology in Freight Transport including Hazardous Products) 2006-01-01 - 2008-06-30
 • RAILSERV "Thematic Network on Rail Freight Service" 01/2000 – 12/2003
 • E! 2353 – RAIL GAUGE CHANGE (Economic Study Into Investment In An Automatic Rail Gauge Change System Within Pan-Corridor 1) 09/2000 - 08/2002
 • E! 1679 – TRANSCELOG (DEF) (A LOGISTIC CENTRE AT THE POINT OF THE TRACK GAUGE CHANGE 1520/1435 IN EAST-WEST TRANSPORT SYSTEMS) 08/1998 – 04/2000
 • E! 2453 – EAST-WEST CARGO FLOW (FREIGHTCHAIN: RE-ENGINEERING EAST-WEST RAIL CARGO FLOWS FOR SERVICE AND SPEED) 06/2001 – 01/2002
 • E! 2727 – POLCORRIDOR (EXPLORING A FREIGHT SUPPLY CONNECTION BETWEEN NORDIC REGION REGION/S.E. EUROPE. DEVELOPMENT OF INTERMODAL CORRIDOR.) 01/2002 – 06/2002
 • E! 2862 – POLYS (DEVELOPMENT OF A REINFORCED RAIL TRACK STRUCTURE USING A MODIFIED Y-SHAPED STEEL SLEEPER FOR HIGH SPEED LINES AND LINES WITH HEAVILY LOADED TRAINS).12/2004