LINKI


Krajowe Instytucje i Organizacje

MIiB - Ministerstwo Infrastruktury
mib.gov.pl

UTK - Urząd Transportu Kolejowego
www.utk.gov.pl

SIRTS - Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego
www.sirts.pl

KPK - Krajowy Punkt Kontaktowy
www.kpk.gov.pl

PKN - Polski Komitet Normalizacyjny
www.pkn.pl

Muzeum Kolejnictwa
www.muzeumkolejnictwa.waw.pl/PL/Home/Default.aspx

CEMAT - Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu
www.sadarbitrazowy.org

Międzynarodowe Instytucje i Organizacje

EUAR - European Union Agency for Railways
www.era.europa.eu/Pages/Home.aspx

UIC -International Union of Railways
www.uic.org

Unife - Association of the European Rail Industry
www.unife.org

CER - Community of European Railway and Infrastructure Companies
www.cer.be

CEN - European Committee for Standardization
www.cen.eu/cen/pages/default.aspx

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization
www.cenelec.eu

ECTRI - European Conference of Transport Research Institutes
www.ectri.org/index.html

EURNEX - European Network of Excellence
www.eurnex.net

ELCF - European Level Crossing Forum
www.levelcrossing.net

Shift2Rail - Rail Joint Technology Initiative
www.shift2rail.org