ZREALIZOWANE PRACE

Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji

Do najważniejszych prac realizowanych przez Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji należą:

(5493/22) Badania typu podkładów strunobetonowych PS-152 z przytwierdzeniem W21.

Zleceniodawca: Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „STRUNBET” Sp. z o.o., Bogumiłowice.

Stwierdzono, że przebadane wyroby charakteryzują pełną zgodnością ze specyfikacją oraz cechują się znaczną wytrzymałością mechaniczną w zakresie właściwości fizycznych.

4727/22 Opracowanie pt. „Modyfikacja wymagań właściwości fizyko-chemicznych preparatów do smarowania części trących w rozjazdach kolejowych”

Zleceniodawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa

Praca zawierała rozszerzenie zakresu wymagań właściwości fizyko-chemicznych preparatów do smarowania części trących w rozjazdach kolejowych z uwzględnieniem nowych wymagań ekologicznych dotyczących ochrony środowiska, które ściśle związane są z jakością zastosowanych środków.

2000/22 Podstawy technologii wytwarzania elementów fotela kolejowego
z zastosowaniem zaawansowanych materiałów.

Zleceniodawca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, (projekt realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe kierowane przez Politechnikę Warszawską Wydział Inżynierii Materiałowej, partnerem przemysłowy firma TAPS - Tapicerstwo Komunikacyjne).

W pracy określono wpływ różnych rodzajów modyfikacji materiałów na ich właściwości ogniowe. Do budowy demonstratora wytypowano tworzywa spełniające również właściwości mechaniczne. Utworzona baza danych wyników badań ogniowych dla testowanej dużej grupy materiałów, stanowić będzie istotny punkt odniesienia dla kierunków poszukiwań i doboru dalszych materiałów przeznaczonych na elementy wyposażenia taboru pasażerskiego.

 

Badania laboratoryjne właściwości palnych i dymowych oraz toksyczności produktów spalania dla materiałów przeznaczonych do budowy i wyposażenia oraz naprawy taboru:

  • (5461/22) Badania właściwości palno-dymowych mieszanki gumowej 3EP6006 przeznaczonej do wykonania profili wytłaczanych na potrzeby kolejnictwa.
  • (5513/22) Ocena wpływu kleju na właściwości ogniowe układu stalowego.
  • (5498/22/8293) Badanie i ocena właściwości ogniowych systemów malarskich przeznaczonych do malowania taboru szynowego.

 

Ekspertyzy powypadkowe w ramach których określono najbardziej prawdopodobną przyczynę i przebieg zaistniałego zdarzenia:

  • 4675/22 Ekspertyza powypadkowa trzeciego zestawu kołowego nr 630999 oraz ramy drugiego wózka kołowego wagonu nr 33-51-7980-424-0.
  • 4708/22 Ekspertyza przyczyn pęknięcia szyny na linii 273 w miejscowości Krzywin Gryfiński.
  • 4714/22 Ekspertyza dotycząca ustalenia przyczyn wypadku na szlaku Łaskarzew-Sobolew w dniu 19.12.2014 r..

 

(5304/22) Badania stanowiskowe ramy wózka  70RSNe.

Zleceniodawca: NEWAG S.A. Nowy Sącz

Ocena poprawności wykonania konstrukcji, sprawdzenie pracy  konstrukcji w warunkach normalnych obciążeń eksploatacyjnych, obciążeń ekstremalnych i trzech etapach obciążeń zmęczeniowych określonych wymaganiami normy EN 13749:2011.

 

(5475/22) Badania systemu przytwierdzenia SB4VK z kotwą SB3/P.

Zleceniodawca: Vossloh Skamo sp. zo.o., Nowe Skalmierzyce.

Stwierdzono, że system przytwierdzenia charakteryzuje się wysoką niezawodnością, wytrzymałością mechaniczną oraz pozostałymi parametrami w przewidywanym zakresie, co skutkuje możliwością bezpiecznego stosowania w torach PKP PLK S.A.

 

„Badania kwalifikacyjne i odbiorcze szyn kolejowych typu 60E1 w gatunku R260 zgodnie z WTWiO Nr ILK3d-518/03/2007 wyprodukowane w hucie w Trzyńcu – Republika Czeska., 2010 r.

Autor pracy: mgr inż. Ireneusz Mikłaszewicz

Zleceniodawca: MORIS Maurycy Wołek, Tychy

Praca zawiera wyniki i omówienie specjalistycznych badań kwalifikacyjnych (tj. odporność materiału na pękanie, propagacja, badania naprężeń i badania zmęczeniowe)  oraz badań odbiorczych szyn (analiza chemicznaj, zawartość wodoru i tlenu w stali, wytrzymałość na rozciąganie, czystość stali, odwęglenie powierzchni, makro i mikrostruktura), a także wnioski potwierdzające jakość wyrobu.

„Badania zużycia szyn stosowanych w Europie oraz kół staliwnych i kuto-walcowanych na stanowisku EMS60”2010 r.

Autor pracy: mgr inż. Andrzej Zawisza

Zleceniodawca: Amsted Rail International, Inc., Chicago, IL 60606, USA

Wykonano badania porównawcze zużycia szyn stosowanych na liniach  PKP PLK we współpracy z kołami wagonów towarowych stosowanych w Polsce – kuto-walcowanych obręczowanych i bezobręczowych oraz amerykańskich kół staliwnych klasy B i C oraz z materiału ER7.

Badania prowadzone były na specjalistycznym stanowisku MS60 umożliwiającym symulację toczenia się koła kolejowego po odcinku szyny przy zadanym tarciu i obciążeniu koła.

„Opracowanie składu mieszanki polimerowej na wykładziny głuszące spełniającej wymagania PN-K-02511:2000” 2010 r.

Autor pracy: mgr Barbara Zienkiewicz-Gałaj

Zleceniodawca: Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTCHEM Spółdzielnia Pracy, Świdwin

Opracowano i przetestowano w zakresie właściwości palno-dymowych kilka nowych receptur mieszanek (z wykorzystaniem różnych antypirenów)  na wykładzinę głuszącą przeznaczoną do stosowania w taborze szynowym. Po badaniach materiałów pochodzących z partii produkcyjnych wytypowano optymalną recepturę.

„Ocena skuteczności działania stałego systemu mgłowego dla taboru szynowego” 2009 r.

Autor pracy: dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska

Zleceniodawca: TELESTO Sp. z o.o., Warszawa

W ramach pracy dokonano oceny skuteczności działania wodnych systemów mgłowych z dyszami  FEN 122 i FEN 111 do stosowania w ochronie przeciwpożarowej spalinowych i elektrycznych lokomotyw kolejowych oraz wagonów pocztowych na podstawie indywidualnie zaprojektowanych i przeprowadzonych testów oraz analizy dostarczonej dokumentacji.

„Badanie oddziaływania spalinowych pojazdów szynowych na trwałość elementów sieci trakcyjnej” 2008 r.

Autor pracy: dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska

Zleceniodawca: PKP PLK Centrala,  Biuro Energetyki Warszawa

Dla wytypowanych elementów  sieci trakcyjnej przeprowadzono laboratoryjne badania starzeniowe w środowisku symulującym oddziaływanie spalin emitowanych przez pojazdy szynowe oraz określono ich wpływ na degradację w zakresie zmiany właściwości elektrycznych i mechanicznych. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące eksploatacji sieci.