27.02.2017 07:51

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 172

Najnowszy zeszyt wydawanego przez Instytut czasopisma naukowego przedstawiającego w ujęciu problemowym zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa.


Spis treści zeszytu nr 172:

1. Badanie wybranych problemów bezpieczeństwa ruchu taboru na kolejach ukraińskich

Domin R., Domin Iu., Cherniak G., Mostovych A., Konstantidi V., Greenday P.

2. Możliwości zastosowania zasobnikowych jednostek trakcyjnych na liniach kolejowych na przykładzie Pomorskiej Kolei Metropolitarnej

Karkosińska - Brzozowska N.

3. Innowacyjny system do transportu intermodalnego na bazie wagonu z obrotową platformą

Krasoń W., Niezgoda T., Barnat W.

4. Przypadki pękania szyn w świetle obliczeń MES

Mikłaszewicz I., Bińkowski R.

5. Wpływ balastowania torowiska na drgania parasejsmiczne w eksploatacji infrastruktury tramwajowej

Nowakowski T., Staśkiewicz T.

6. Zagadnienia modelowania niezawodności  i bezpieczeństwa procesu przewozowego w systemie  transportu szynowego

Restel F.J.

7. Rewizja krajowego Planu Transportowego i propozycje zmian

Wróbel I. Klemba S.