04.01.2017 14:45

Problemy Kolejnictwa zeszyt nr 171

Najnowszy zeszyt wydawanego przez Instytut czasopisma naukowego przedstawiającego w ujęciu problemowym zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa.


Spis treści zeszytu nr 171:

1. Aktywne systemy gaśnicze z użyciem mgły wodnej pod wysokim ciśnieniem: pierwsze doświadczenia z testów zgodnych z włoską normą UNI 11565

Barbagli M.

2. Wykrywanie usterek i tolerowalny poziom intensywności zagrożeń na przykładzie systemu UniAC1

Bigus M., Ulatowski W.

3. Nowelizacja przepisów normalizacyjnych dotyczących badań taboru kolejowego w zakresie EMC

Dłużniewki A., John Ł., Laskowski M.

4. Doświadczenia zdobyte w testach palnościowych siedzeń przeprowadzonych zgodnie z normami EN 45 545-2 i DIN 5510-2

Hochenwarter D.

5. Rozwój i badania nowych rozwiązań wyposażenia sieci elektrycznej

Kiesiewicz G., Knych T., Kwaśniewski P., Rojek A.

6. Koszty modernizacji na przykładzie linii 131

Licow R., Tomaszewski F.

7. Wykrywanie wad sygnału na złączu szynowym

Nichoga V., Storozh I., Storozh V. Saldan O.

8. Norma EN 45545 w okresie transformacji z perspektywy brytyjskiej

Nowell R.

9. Wpływ źródła zapłonu na spalanie siedzenia pasażerskiego

Radziszewska-Wolińska J.M.

10. Analiza współpracy koła tramwajowego z szyną w warunkach rzeczywistej eksploatacji

Staśkiewicz T., Nowakowski T.

11. Model wybranych operacji w intermodalnym terminalu przeładunkowym

Zając M., Świeboda J.