04.07.2018 13:59

Problemy Kolejnictwa zeszyt 177

Najnowszy zeszyt wydawanego przez Instytut czasopisma naukowego przedstawiającego w ujęciu problemowym zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne z dziedziny kolejnictwa.


Spis treści zeszytu nr 177:

1. Wpływ przekładki podszynowej na pracę systemu przytwierdzenia typu SB

Łukasz Antolik

2. Development a Forecasting Method of Friction Pairs Wear of the Current Collection (Opracowanie metody przewidywania zużycia par ciernych urządzeń odbierających prąd)

Andriy V. Antonov, Yuriy L. Bolshakov, Víctor G. Sychenko

3. Synteza potrzeb naprawczych nawierzchni kolejowej i ich ranking

Henryk Bałuch

4. Assessment of Locomotive and Multi-unit Fatigue Strength Considering the Results of Certifi cation Tests in Ukraine and EU Countries (Ocena wytrzymałości zmęczeniowej lokomotyw i zespołów trakcyjnych z uwzględnieniem wyników badania certyfikacyjnego na Ukrainie i w krajach UE)

Sergiy A. Kostrytsya

5. Evaluation of Head Defect Images of Railway Rails in Laser Scatterometry (Ocena obrazów wad szyn kolejowych typu head checking w badaniach metodą skaterometrii laserowej)

Piotr Lesiak, Aleksander Sokołowski

6. Badanie naprężeń wewnętrznych w połączeniach szyn kolejowych

Ireneusz Mikłaszewicz, Jakub Siwiec

7. Wyłączanie prądów zwarciowych przez wyłączniki szybkie w podstacjach trakcyjnych

Artur Rojek

8. Eksploatacja systemów telematycznych na rozległym obszarze transportowym z uwzględnieniem oddziaływań o charakterze zakłóceń elektromagnetycznych

Mirosław Siergiejczyk, Wojciech Wawrzyński, Jacek Paś, Adam Rosiński