01.03.2022 10:23

Wsparcie Instytutu Kolejnictwa dla UDUNT Ukraina


Instytut Kolejnictwa (The Railway Research Institute IK) wyraża swoją solidarność z ukraińską Український державний університет науки і технологій (Ukrainian State University of Science and Technologies).