18.09.2019 10:45

Wizyta przedstawicieli Romanian Railway Authority w Ośrodku Eksploatacji Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie k/Wrocławia


W dniu 18 września 2019 r. Instytut Kolejnictwa gościł przedstawicieli Romanian Railway Authority: Marian Mihail CĂLIN – General Manager, Laurentiu  Nicusor ZAHRIA – Head of Laboratories oraz Alexandriu ION –  Head of International Cooperation Department

Romanian Railway Authority - RRA (ro: Autoritatea Feroviară Română) jest wyspecjalizowaną jednostką techniczną Ministerstwa Transportu w Rumunii jako:

  • krajowa władza bezpieczeństwa w transporcie kolejowym,
  • jednostka notyfikowana,
  • organ odpowiedzialny za wydawanie licencji przewoźnikom.

 

Wizyta realizowana była w ramach umowy o współpracy podpisanej w 2016 r. W jej trakcie goście zapoznali się z funkcjonowaniem Ośrodka Eksploatacji Toru Doświadczalnego.

W sposób szczególny zainteresowani byli parametrami technicznymi okręgu oraz zakresem realizowanych na nim badań. Przedmiotem rozmów była możliwość zacieśnienia współpracy i skonkretyzowanie umowy, w tym wspólne działania na rzecz propagowania potrzeby doświadczalnego potwierdzania przydatności i bezpieczeństwa wprowadzanych rozwiązań technicznych.