06.02.2023 10:47

W dniu 18 stycznia 2023 w siedzibie PKP S.A w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące udział ekosystemu badawczo-rozwojowego zbudowanego przy PKP S.A. w 4 projektach flagowych partnerstwa Europe’s Rail JU


W dniu 18 stycznia br. w siedzibie PKP S.A w Warszawie odbyło  się uroczyste spotkanie inaugurujące udział ekosystemu badawczo – rozwojowego  zbudowanego przy PKP S.A. w 4 projektach flagowych partnerstwa Europe’s Rail JU. Zasadniczym celem spotkania było uroczyste podsumowanie etapu przygotowawczego do udziału w Partnerstwie, które będzie realizowane w ramach programu ramowego Horyzont Europa. W wydarzeniu  wzięli udział przedstawiciele centralnej administracji rządowej:
Sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Pan Minister Maciej Małecki, Prezes Zarządu PKP SA Pan Krzysztof Mamiński, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych Pan Wojciech Murdzek, Członek Zarządu PKP SA Pan Rafał Zgorzelski oraz przedstawiciele wszystkich podmiotów uczestniczących w ekosystemie. Podczas spotkania nastąpiła prezentacja ogólnych informacji o Partnerstwie Europe’s Rail JU, projektach, w których uczestniczy ekosystem oraz uroczyste podpisanie ścianki z logotypami każdego z zaangażowanych podmiotów przez reprezentantów.

Instytut Kolejnictwa reprezentował Pan Andrzej Massel – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa oraz dr Renata Barcikowska – Kierownik działu Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej. Instytut Kolejnictwa uczestniczy w dwóch projektach międzynarodowych w ramach partnerstwa Europe’s Rail, w charakterze Podmiotu Stowarzyszonego PKP SA. Są to projekty:

 

1. FA4 Rail4EARTH – Sustainable and green rail systems.

Budżet całego projektu: _ 63 961 991,04 €
Czas trwania: 4 lata

Liczba konsorcjantów wraz z członkami stowarzyszonymi:

74

2. FA6 FutuRe – Delivering Innovative rail services to revitalize capillary lines and Regional rail services

Budżet całego projektu: _ 25 788 685,32 €
Czas trwania: 4 lata

Liczba konsorcjantów wraz z członkami stowarzyszonymi:

49