14.10.2022 13:50

V Konferencja Naukowo-Techniczna pt. ''IT & OT w Transporcie Szynowym''

Warszawski Dom Technika NOT w Warszawie, ul. Czackiego 3/5, 10-12 października 2022 r.


W dniach 10-12 października 2022 r. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się V. Konferencja Naukowo-Technicznej pt. „IT & OT w Transporcie Szynowym” organizowana przez Instytut Kolejnictwa oraz Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.
Patronat nad tym ważnym wydarzeniem objęli: Pan Andrzej Bittel - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Janusz Cieszyński - Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pan Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Pan Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.), Pan Ireneusz Merchel - Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Pan Tadeusz Turzyński - Prezes Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o., Pan Krzysztof Zdziarski - Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający PESA Bydgoszcz S.A., Pani Katarzyna Strzegowska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Pan Maciej Lignowski - Prezes Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., oraz Pan Dariusz Grajda - Prezes Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych, Członek Zarządu Kolei Mazowieckich Sp. z o.o.

W dniu 10 października miały miejsce dwie sesje merytoryczne, które objęły łącznie dziesięć referatów merytorycznych oraz debatę poświęconą podejmowanym i planowanym działaniom w związku z zagrożeniami z cyberprzestrzeni mogącym zakłócać funkcjonowanie transportu szynowego.
W dniu 11 października miały miejsce cztery sesje merytoryczne, które objęły łącznie osiemnaście referatów merytorycznych, pokaz nieuprawnionego ingerowania w pracę systemu łączności oraz debatę poświęconą ochronie systemów sterowania ruchem kolejowym przed cyberzagrożeniami.
W dniu 12 października miała miejsce wizyta techniczna w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów CEMM Urzędu Transportu Kolejowego, które z początkiem roku 2023 przejmie egzaminowanie maszynistów kolejowych, bazodanowy nadzór nad maszynistami, w tym ich czasem pracy przy uwzględnieniu wszystkich przewoźników oraz doskonalenie działań podmiotów odpowiedzialnych za szkolenie maszynistów.

Dziękujemy licznie przybyłym zaproszonym Gościom, naszym prelegentom oraz 120 uczestnikom, dzięki którym mogliśmy zapewnić wysoki poziom merytoryczny wydarzenia oraz zrealizować podstawowe cele konferencji: zbudowanie wiedzy o relacji między systemami IT oraz systemami OT, omówienie ryzyk dla systemów cyfrowych płynących z cyberprzestrzeni, omówienie podejmowanych i wskazanie możliwych działań w zakresie cyberbezpieczeństwa kolei, omówienie kierunków rozwoju systemów IT oraz systemów OT w transporcie szynowym.


__________

Galeria


_____________+__________
Komunikat

______________________ Agenda