14.07.2016 10:28

Umowa o współpracy technicznej i badawczej pomiędzy AFER i IK podpisana w Bukareszcie 4 lipca 2016 r.


Delegacja Instytutu Kolejnictwa złożyła wizytę w Rumunii w dniach 4–5 lipca 2016 r. Instytut był reprezentowany przez dra Andrzeja Massela – Zastępcę Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych oraz Zbigniewa Szafrańskiego – Kierownika Ośrodka Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Pierwszego dnia, podczas oficjalnego spotkania delegacji IK z panem Dragoş Floroiu – Dyrektorem Generalnym AFER (Rumuńskiej Władzy Kolejowej) i jego współpracownikami, zawarto Umowę o współpracy technicznej i badawczej pomiędzy stronami.

AFER i IK zainicjowały kontakty w 2013 roku. Przedstawiciele stron uczestniczyli w konferencjach technicznych zarówno w Polsce, jak i Rumunii. Kilka artykułów naukowych zostało opublikowanych w wydawnictwach tych jednostek. Ale wydarzenie z lipca 2016 roku – obchody 20-lecia Kolejowego Okręgu Badawczego w Żmigrodzie (użytkowanego przez IK) przyspieszyły przygotowania formalne. Czynnikiem wspierającym była również propozycja, zgłoszona przez kolegów z Rumunii, zainicjowania ściślejszej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi eksploatującymi kolejowe okręgi badawcze na świecie (funkcjonuje 8 takich okręgów).

Umowa koncentruje się na następujących obszarach współpracy:

(1)          Wymiana naukowców, personelu technicznego i innych ekspertów;

(2)          Wymiana publikacji oraz informacji natury naukowej lub technicznej;

(3)          Zapraszanie na seminaria, sympozja, inne spotkania i szkolenia;

(4)          Przyjmowanie wizyt technicznych w przypadkach obustronnie uzgodnionych;

(5)          Realizacja projektów wspólnych lub tematów wspólnego zainteresowania.

Umowa otwiera możliwości nie tylko wspólnego uczestnictwa w projektach naukowych, ale również codziennych kontaktów pomiędzy ekspertami obu stron.

Następnego dnia delegatów IK zapoznano z możliwościami Centrum Doświadczalnego w Făurei, zarówno okręgu badawczego, jak i zlokalizowanych tam laboratoriów. Obie strony, zarówno AFER, jak i IK, w przeszłości wykorzystały swoje okręgi badawcze do demonstracji rezultatów projektów europejskich, wykonanych w ramach programu ramowego FP7 UE. Choć parametry techniczne torów AFER i IK różnią się, eksperci dostrzegają potencjał współpracy również i w tym obszarze.