05.06.2013 10:00

Udział Dyrektora IK w konferencji z cyklu „Partnerzy Zmian Gospodarczych: Badania, Innowacje, Rozwój 2014-2020”

Relacja z Debaty Ekspertów otoczenia naukowego, zorganizowanej w Pałacu Lubomirskich w dniu 5 czerwca. Pytaniem, jakie postawiono uczestnikom debaty było "Jak budować nowoczesne relacje pomiędzy NAUKĄ a biznesem?"


W dniu 05 czerwca 2013r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyło się spotkanie z cyklu „Partnerzy Zmian Gospodarczych: Badania, Innowacje, Rozwój 2014-2020”. Tematem debaty Ekspertów było budowanie relacji pomiędzy światem nauki a światem biznesu oraz możliwości ich współdziałania.

W debacie wzięli udział eksperci otoczenia naukowego, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Patronat merytoryczny nad Debatą objęła Rada Główna Instytutów Badawczych. Debatę poprowadził red. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej.

Instytut Kolejnictwa reprezentował Dyrektor dr inż. Andrzej Żurkowski.

"- Mamy problem z przetargami, gdzie głównym wyznacznikiem jest cena; trudno skutecznie pozyskiwać środki nawet z dobrym partnerem – mówił dr inż. Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa. – Ale mamy wysoką pozycję na rynku międzynarodowym, duży udział w tego typu projektach – uczestniczymy tu w wielu w konsorcjach. Dodał również, że bardzo trudne jest pozyskiwanie fachowców do pracy w instytucjach badawczych, bo najlepszych przechwytuje przemysł, a do tego tym struktura kształcenia nie odpowiada potrzebom rynku."

Konferencja była zorganizowana w ramach projektu Branżowi Liderzy Zmian, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółową relację ze spotkania możecie Państwo przeczytać na stronie BCC.

zdjęcia - BAA Polska
relacja prasowa - Business Centre Club


zdjęcia - BAA Polska, relacja prasowa - Business Centre Clubzdjęcia - BAA Polska, relacja prasowa - Business Centre Clubzdjęcia - BAA Polska, relacja prasowa - Business Centre Clubzdjęcia - BAA Polska, relacja prasowa - Business Centre Clubzdjęcia - BAA Polska, relacja prasowa - Business Centre Clubzdjęcia - BAA Polska, relacja prasowa - Business Centre Clubzdjęcia - BAA Polska, relacja prasowa - Business Centre Clubzdjęcia - BAA Polska, relacja prasowa - Business Centre Club