10.05.2012 11:00

TRANSFEU – relacja z międzynarodowej konferencji i warsztatów

NOWE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W OBSZARZE TRANSPORTU POWIERZCHNIOWEGO


10 maja 2012r. w siedzibie Instytutu Kolejnictwa odbyła się międzynarodowa konferencja połączona z warsztatami, w której uczestniczyły osoby zajmujące się ochroną przeciwpożarową w taborze szynowym  (kolej, metro i tramwaje), morskim i autobusowym, oraz przedstawiciele: administracji państwowej, jednostek badawczych, operatorów, producentów taboru, producentów materiałów niemetalowych i elementów pojazdów.

Cele konferencji były następujące:

  • Rozpowszechnienie informacji o projekcie Transport Fire Safety Engineering in the European Union  (acronim: TRANSFEU) -FP7-SST-2008-RTD-1. www.transfeu.eu
  • Wpływ wyników projektu na rozwój nowego i użytkowanego taboru i jego elementów. Jak szukać innowacyjnych rozwiązań pozwalających na spełnienie wymagań przeciwpożarowych zgodnie z nową normą?
  • Dyskusja na temat wdrożenia nowych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obszarze transportu powierzchniowego UE

 

Więcej informacji, program i pliki do pobrania na stronie poświęconej konferencji.