21.10.2011 12:15

Szkolenie personelu w badaniach nieniszczących

Pierwsze szkolenie w Ośrodku Szkoleniowym Badań Ultradźwiękowych w Instytucie Kolejnictwa odbyło się w dniach 17-21.10.2011r.


Szkolenie specjalistyczne personelu firm i zakładów naprawczych związanych z kolejnictwem dla personelu badań nieniszczących odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym Badań Ultradźwiękowych w Instytucie Kolejnictwa w dniach 17-21.10.2011r. Kurs na temat "badań ultradźwiękowych 2. stopnia w sektorze 8 - utrzymanie ruchu kolei w podsektorze 8 [O]  - badania przed- i eksploatacyjne osi zestawów kołowych" trwał 40 godzin. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mieli możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikującego.


Termin planowanych kursów


Karta zgłoszenia uczestnictwa