11.05.2012 11:00

Spotkanie z emerytowanymi pracownikami Laboratorium Materiałów i Elementów Konstrukcji

Spotkanie z emerytowanymi Pracownikami odbyło się w piątek 11 maja 2012r. o godz. 11.00.


W dniu 11 maja 2012r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się zorganizowane przez Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji spotkanie z emerytowanymi pracownikami Zakładu Materiałów i Konstrukcji.  Odwiedziło nas 12 naszych Seniorów.

Dla niektórych była to pierwsza wizyta po ponad 20-stu latach, czyli od czasu kiedy przeszli na emeryturę. Spotkanie było pełne wzruszeń i wspomnień ożywionych przyniesionymi zdjęciami. Najstarsze fotografie umieszczone w Albumie Zakładu Technologii i Spawalnictwa COBiRTK, pochodziły z 1958 roku.

Spotkanie prowadziła kierownik Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji, która przedstawiła prezentację dotyczącą kolejnych przeobrażeń Zakładu i aktualny zakres działalności Laboratorium LK. W spotkaniu wziął udział również Dyrektor Instytutu, który odpowiadał na pytania Gości zainteresowanych restrukturyzacją kolei i związanymi z tym zmianami naszego Instytutu, a także  aktualną  jego pozycją na forum międzynarodowym.

Seniorzy pomogli nam uzupełnić luki w zakresie  historii i zmian strukturalnych naszego zespołu. Następnie mieli okazję zwiedzić laboratoria – swoje dawne miejsca pracy. Zapoznali się z aktualnym wyposażeniem badawczym i pomiarowym Laboratorium LK oraz Laboratorium LM (które wchodziły wcześniej w strukturę Zakładu K) i prowadzili ożywione dyskusje z pracownikami na temat realizowanych badań i pomiarów.

Serdeczna atmosfera spotkania udzieliła się wszystkim uczestniczącym. Nasi Pracownicy nie tylko chętnie słuchali wspomnień,  ale również z dużym zainteresowaniem chłonęli cenne informacje merytoryczne.

W imieniu Gości za spotkanie podziękował Pan Józef Prusak, który  pozytywnie ocenił zaszłe zmiany i stwierdził, że z radością zobaczył rozwój komórki. Jednocześnie ucieszył się z możliwości systematycznych corocznych spotkań, którą to naszą deklarację obiecał rozpowszechnić wśród pozostałych Seniorów Zakładu K, zachęcając do tego  pozostałych obecnych.  Na załączonych zdjęciach udało się utrwalić atmosferę i niepowtarzalność tego spotkania.

 

Galeria zdjęć