11.03.2020 12:33

Spotkanie z Carlo Borghinim w PKP S.A.


W dniu 11 marca br. w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie z Carlo Borghinim, Dyrektorem Generalnym Shift2Rail Joint Undertaking (S2R JU). Celem spotkania było omówienie roli Polski jako kluczowego partnera S2R JU integrującego wschodnie regiony Europy z Europą Zachodnią dla rozwoju jednolitego systemu kolejowego.

W spotkaniu, na zaproszenie Mirosława Antonowicza, członka zarządu PKP S.A., Instytut Kolejnictwa reprezentowała dr Eliza Wawrzyn. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Instytutu Dróg i Mostów i Instytutu Transportu Samochodowego. Instytutu te tworzą sieć POLTRIN, która ma być partnerem PKP S.A. do współpracy. Ponadto na spotkaniu byli obecni reprezentanci: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Centrum Łukasiewicz, PKP Informatyki.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem spotkanie miało charakter wideokonferencji prowadzonej w języku angielskim.

Carlo Borghini przedstawił główne założenia i strukturę obecnie trwającego Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail, oraz plan          i szacunkowy harmonogram ustanowienia jego kontynuacji. S2R JU w nowej perspektywie finansowej ma zastąpić Europejskie Zinstytucjonizowane Partnerstwo o nazwie: „Transforming Europe’s Rail System”, potocznie nazywane Shift2Rail2.