12.04.2010 00:00

Reorganizacja Instytutu Kolejnictwa

Minister Cezary Grabarczyk podjął decyzję o przekształceniu Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Instytut Kolejnictwa. Instytut przejmie wszystkie prawa i zobowiązania podjęte przez CNTK.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa w Warszawie, uległa zmianie nazwa CNTK. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2010 Nr 75 poz. 475) z dniem 05 maja 2010r. i wejdzie w życie po pływie 14 dni. Nowa nazwa naszej jednostki będzie zatem obowiązywała od dnia 20 maja 2010r. Nowa nazwa brzmi:

Instytut Kolejnictwa

Instytut Kolejnictwa przejmie wszelkie prawa i zobowiązania CNTK. Powyższa zmiana nie ma wpływu na warunki współpracy, gdyż jest to ten sam co dotychczas podmiot. Bez zmian pozostają zatem numery kont bankowych, adres, numery telefonów i faksu, REGON, NIP oraz numer KRS.

Jednocześnie uprzejmie prosimy, aby od dnia 20 maja 2010 roku w dokumentach finansowo-księgowych oraz w kierowanej do nas korespondencji stosowali Państwo zmienioną nazwę.

Zmianie uległy także:

  • Adresy poczty elektronicznej wszystkich pracowników, szablon jest następujący:
    pierwsza litera imienia nazwisko @ikolej.pl np. jkowalski@ikolej.pl.
  • Adres ogólny Instytutu będzie miał postać: ikolej@ikolej.pl .
  • Nowa platforma internetowa będzie funkcjonowała pod następującym adresem:www.ikolej.pl
    przekierowanie na stronę będzie również funkcjonowało z następujących stron: www.instytut-kolejnictwa.pl oraz www.instytutkolejnictwa.pl


W dziejach naszej jednostki to już czwarta nazwa, pod która będzie funkcjonowała. Odnosząc się z szacunkiem do historii wyrażam przekonanie, że kontynuacja działalności CNTK jako Instytutu Kolejnictwa pozwoli jeszcze skuteczniej realizować zadania w zakresie transportu szynowego w kraju i za granicą.

Liczymy, że powyższa zmiana nie zakłóci naszej dotychczasowej współpracy.
Za wszelkie utrudnienia powstałe w związku z powyższym serdecznie przepraszamy.

 

Z poważaniem

Dyrektor

dr inż. Andrzej Żurkowski