17.12.2013 17:00

Relacja z Seminarium "Bezpieczeństwo kolei - dokąd zmierzamy"

Seminarium zostało zorganizowane we współpracy Instytutu Kolejnictwa i TOR Konferencje w dniu 17 grudnia 2013r.


Seminarium dotyczące bezpieczeństwa kolei było pierwszym z cyklu seminariów, które planowane jest przy współpracy Instytutu Kolejnictwa i TOR Konferencje.

Seminarium "Bezpieczeństwo kolei - dokąd zmierzamy" dotyczyło następujących zagadnień:  ocena bezpieczeństwa, nowe zasady dopuszczeń technicznych oraz ryzyko w transporcie kolejowym. Spotkanie podzielone było na dwie części merytoryczne. Pierwsza dotyczyła stanu obecnego i przyszłości bezpieczeństwa kolejowego natomiast część druga omawiała konsekwencje wdrożenia nowych przepisów krajowych i unijnych. Podczas spotkania wygłoszone zostały następujące prezentacje:

 • Kierunki rozwoju rynku kolejowego w kontekście bezpieczeństwa kolejowego
  Trendy zmian w regulacji i w zasadach nadzoru bezpieczeństwa kolei przez NSA
  • Ignacy Góra, Wiceprezes ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego
  • Piotr  Cukierski, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego
 • Stan bezpieczeństwa polskiej kolei
  Poziom poważnych wypadków, wypadków i incydentów w odniesieniu do CSI i CST
  • Tadeusz Ryś, Przewodniczący, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
 • Bezpieczeństwo kolei  w  Polsce na tle innych krajów członkowskich
  Dane i informacje oraz opinie w raportach i materiałach ERA
  • dr Marek Pawlik, Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, Instytut Kolejnictwa
 • Nowe podejście UE i ERA do bezpieczeństwa oraz interoperacyjności kolei
  Zarządzanie zmianą, audyty, procedury i dokumentacja
  • Piotr Skolasiński, Ekspert, Instytut Kolejnictwa
  • Krzysztof Baczyński, Ekspert, TOR Audytor
 • Identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa kolejowego
  Diagnostyka, zagrożenia, wnioski
  • prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch, Instytut Kolejnictwa
 • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – nowe zasady dopuszczeń
  Zmiany wymogów w zakresie dopuszczeń do eksploatacji pojazdów, urządzeń i budowli kolejowych
  • Rafał Iwański, Główny Specjalista, Departament Transportu Kolejowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – nowe zasady dopuszczeń
  Realizacja zapisów ustawowych w praktyce postępowań – podejście Urzędu
  • Ignacy Góra, Wiceprezes ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego
  • Piotr  Cukierski, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Kolejowego, Urząd Transportu Kolejowego
 • Ocena i wycena ryzyka - kto, dlaczego i w jakim zakresie jest obowiązany  do stosowaniaprocedur związanych z ryzykiem w kolejnictwie
  Konsekwencje stosowania Rozporządzeń KE 352 i 402
  • dr Marek Pawlik, Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei, Instytut Kolejnictwa
 • Ryzyko w transporcie kolejowym a  działalność eksploatacyjna i inwestycyjna zarządcy infrastruktury
  • Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Ryzyko w transporcie kolejowym a zasady SMS/ECM  w praktyce operatora przewozów kolejowych
  • Marek Smoter, Dyrektor ds. Taboru, Lotos Kolej

Flaga IK fot. W.Olpiński IKSeminarium 17.12.2013 fot. W.Olpiński IKSeminarium 17.12.2013 fot. W.Olpiński IKSeminarium 17.12.2013 fot. W.Olpiński IKSeminarium 17.12.2013 fot. W.Olpiński IKSeminarium 17.12.2013 fot. W.Olpiński IKSeminarium 17.12.2013 fot. W.Olpiński IK