19.06.2013 10:00

Relacja z Międzynarodowej Konferencji dot. ochrony przeciwpożarowej

19 czerwca 2013 w Instytucie Kolejnictwa odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Nowoczesne Kierunki Ochrony Przeciwpożarowej Taboru Szynowego”.


Oprócz osób z Polski gościliśmy również przedstawiciele z takich krajów jak: Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania oraz Włochy. Wśród zaproszonych pojawili się przedstawiciele z administracji publicznej, jednostek badawczych, operatorów, producentów taboru, producentów materiałów niemetalowych i elementów pojazdów. Głównym celem konferencji było przybliżenie nowych form ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego oraz wdrożenie nowej normy europejskiej EN 45 545.

Referaty zostały wygłoszone w trzech następujących sesjach:

Sesja I prowadzona przez dr inż. Jolantę Radziszewską-Wolińską:

  • Sean Gregory , Stephen Grayson (FTT, UK) - Tests methods and instruments used for assessing reaction to fire properties of railway rolling stock;
  • Zsolt Bencze (CEN/CENELEC, Germany) – European Standardization in fire safety of rolling stock;
  • Eric Guillaume (LNE, France) – Contributions and limitations of Fire Safety Engineering to assess the fire safety level in European trains;

Sesja II prowadzona przez prof. nzw. dr hab. inż Mirosława Siergiejczyka:

  • Jolanta Radziszewska-Wolińska (IK, Poland) Development of requirements for fire protection of  rolling stock in Poland and their comparison with EN 45545;
  • Roger Dirksmeier (FOGTEC, Germany) - Validation of Fire Detection and Fire Suppression Systems in Rolling Stock Applications;
  • Michael Klinger (IFAB, Germany) - Fire detection systems for rolling stock applications/vehicles;

Sesja III prowadzona przez dr hab. inż. Ewę Rudnik:

  • Michele Barbagli (FOGTEC, Germany) - High Pressure Water Mist Systems for Rolling Stock Applications;
  • Krzysztof Pikulski (TELESTO, Poland) - Low Pressure Water Mist System for the protection of railway vehicles and railway infrastructure;

Po zakończeniu Sesji III odbył się Panel Dyskusyjny pt.: „Jakie wyzwania stoją przed  projektantami, producentami i badaczami oraz  jednostkami certyfikującymi  nowy tabor?”, prowadzony przez Dyrektora dr inż.  Marka Pawlika z udziałem Eric’a Guillaume (LNE, France), Roger’a Dirksmeier (FOGTEC, Germany), Zsolt’a Bencze (CEN/CENELEC, Germany), Jolanty Radziszewskiej-Wolińskiej (IK, Poland). Panel umożliwił omówienie najważniejszych dla uczestników kwestii związanych z wdrożeniem normy EN 45545.

 

Ważnym wydarzeniem Konferencji było również otwarcie nowego laboratorium do badań ogniowych według normy EN 45 545, które zostało wyposażone w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do  Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie”. Uroczystego otwarcia dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej -  Pan Andrzej Massel, Vice-Marszałek Województwa Mazowieckiego - Pan Krzysztof Strzałkowski, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej  - Nadbrygadier  Marek Kowalski oraz Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Pan Andrzej Żurkowski.

W trakcie trwania Konferencji dużym zainteresowaniem cieszył się Salon Wystawowy „Nowoczesne i bezpieczne wyposażenie taboru”, w którym swoje oferty przedstawiały firmy takie jak: ASTE sp. z o.o., MANEX, FOGTEC, Przedsiębiorstwo Usługowe Poż-Pliszka Sp. z o.o., Ośrodek Badawczo Rozwojowy STER Maciej Szymański, Kidde - UTC CCS Manufacturing Polska, Walter Mader AG, S.Z.T.K. "TAPS" - Maciej Kowalski oraz Instytut Kolejnictwa.

Informacje nt. konferencji:

na stronie : http://www.ikolej.pl/fire-conference/

Tel.: +48 22 47 31 370, fax: +48 22 610 75 97,

e-mail: fire.conference@ikolej.pl


Współpraca medialna

Infrastruktura TransporuSalon Wystawowy

Nowoczesne i bezpieczne wyposażenie taboru

 


ASTE FOGTEC KIDDE MADER MANEX PLISZKA STER TAPS TELESTO UNIMARKET