24.10.2013 11:00

Relacja z konferencji IK na Targach Infrastruktura 2013

W dniach 22-24 października odbyły się w Warszawie TARGI INFRASTRUKTURA 2013. Podczas targów zorganizowana została przez Instytut Kolejnictwa we współpracy z PKP PLK konferencja dotycząca bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.


Pierwszego dnia targów Infrastruktury odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo - drogowych” organizowana przez Instytut Kolejnictwa we współpracy z PKP PLK. Głównymi prezenterami  konferencji byli pan Witold Olpiński Instytut Kolejnictwa oraz pani Katarzyna Kucharek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


Trzeciego dnia targów Infrastruktury ważnym wydarzeniem była konferencja pt. „Pociągi 1500m czyli jak skutecznie konkurować z transportem drogowym. Uwarunkowania infrastrukturalne, techniczne i ekonomiczne eksploatacji długich składów” zorganizowana przez Instytut Kolejnictwa i Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych. Gośćmi specjalnymi spotkania byli: Andrzej Massel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Joan Amorós, Sekretarz Generalny organizacji FERRMED, która od lat silnie lobbuje za wprowadzeniem tego rozwiązania w Unii Europejskiej.

Źródło:www.infrastruktura.info

 

FOT. Instytut Kolejnictwa