18.04.2013 10:00

Projektowanie uniwersalne – dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

Nowa publikacja dr inż. Janusza Polińskiego


W ostatnim czasie są realizowane prace związane z budową, modernizacją lub rewitalizacją infrastruktury kolejowej, przeznaczonej dla podróżnych. Wielu przewoźników pasażerskich modernizuje swój tabor, bądź zakupuje nowy. Zgodnie ze specyfikacją interoperacyjności TSI-PRM, wszystkie obiekty, takie jak dworce kolejowe i przystanki pasażerskie, poddawane procesom naprawczym, muszą uwzględniać likwidację wszelkich barier architektonicznych, urbanistycznych i technicznych dla podróżnych niepełnosprawnych. Także tabor przewozowy kolei powinien być pozbawiony wszelkich barier technicznych, utrudniających dostęp i przejazd osób z niepełnosprawnością.

Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier  architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty nie wymagające późniejszych adaptacji do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na kompleksowe podejście do problematyki pełnego dostosowania kolei do obsługi wszystkich podróżnych, praca może okazać się przydatna dla techników, projektantów, studentów, licencjonowanych przewoźników pasażerskich, a także zarządców infrastruktury kolejowej związanej z obsługą podróżnych, administracji samorządowej i państwowej oraz osób zainteresowanych problematyką transportową.

Autor: Janusz Poliński
©Instytut Kolejnictwa 2012