02.08.2021 15:00

Poradnik cyberbezpieczeństwa dla pracowników kolei


Miło jest nam poinformować, że w dniu 2 sierpnia 2021 r., na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego (w zakładce Aktualności), z powołaniem na wydany przez Instytut Kolejnictwa Zeszyt 191 Problemów Kolejnictwa, zamieszczona została następująca informacja:

Poradnik cyberbezpieczeństwa dla pracowników kolei

W Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-Kolej opracowano wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa dla pracowników kolei. Opracowanie powstało na podstawie udostępnionego przez Komisję Europejską dokumentu „Transport cybersecurity toolkit”. Wytyczne dostępne są w najnowszym wydaniu „Problemów Kolejnictwa”.

Wytyczne w przystępny i syntetyczny sposób opisują cztery najważniejsze zagrożenia: złośliwe oprogramowanie, rozproszone blokowanie usług, nieuprawniony dostęp i kradzież oraz manipulację oprogramowaniem. W dokumencie przedstawiono również dobre praktyki minimalizujące ryzyko. Nowoczesne rozwiązania cyfrowe są wykorzystywane zarówno we wsparciu działań przedsiębiorstw współtworzących system kolei, jak i w zakresie wspierania prowadzenia ruchu i nadzoru eksploatacji kolei. Dlatego wytyczne powinny być jak najszerzej udostępnione pracownikom kolei, którzy w swojej pracy korzystają z komputerów.

Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-Kolej  (z ang. ISAC – Information Sharing and Analysis Center) powstało w wyniku porozumienia spółek kolejowych, Instytutu Kolejnictwa oraz NASK – Państwowego Instytutu Badawczego. Głównym celem ISAC – Kolej jest stała wymiana wiedzy oraz doświadczeń z zakresu incydentów dotyczących cyberbezpieczeństwa pomiędzy uczestniczącymi w przedsięwzięciu podmiotami. Inicjatywa przyczynia się również do podniesienia odporności na cyberzagrożenia systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez transport kolejowy.

 

Wytyczne są bezpłatnie dostępne w nr 191 „Problemów Kolejnictwa” wraz z artykułem, który przedstawia w skrócie europejskie i krajowe działania podejmowane w celu zapewnienia ochrony transportu kolejowego przed cyberzagrożeniami.