13.12.2013 10:00

Podsumowanie I misji twinningowej na Ukrainie

Przedstawiamy podsumowanie I misji twinningowej do Kijowa. Misja realizowana w ramach projektu twinningowego na rzecz rozwoju transportu kolejowego na Ukrainie, w której IK bierze aktywny udział.


W marcu 2013 r. MTBiGM, wspólnie z urzędami administracji publicznej Hiszpanii wygrało konkurs na realizację w latach 2013-2015 programu współpracy bliźniaczej (ang. Twinning Programme) dla Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy. Celem programu współpracy bliźniaczej, obecnie ze Strony polskiej koordynowanego przez MIR, jest wsparcie instytucjonalne Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy w zakresie podwyższenia operacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego na Ukrainie.

Zgodnie z harmonogramem określonym w umowie określającej zasady realizacji programu (UA/12/ENP/TP/36), w grudniu 2013 r. rozpoczęła się realizacja komponentu A.1.1. programu współpracy bliźniaczej.  Delegacja w składzie: Paweł Skowroński, Koordynator Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Transportu Kolejowego, oraz Tomasz Warchoł, specjalista w Wydziale Prawnym Departamentu Transportu Kolejowego wzięła udział w I misji programu.

W ramach polsko-hiszpańskiego zespołu realizującego I misję w ramach komponentu A.1.1. delegowani współpracowali z przedstawicielami organów administracji publicznej Hiszpanii. Delegowani mieli za zadanie poddać szczegółowej analizie obowiązujące i projektowane akty prawne z zakresu kolejnictwa na Ukrainie, uwzględniając akty prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami organów administracji publicznej Ukrainy, gromadzili informacje i dane niezbędne do sporządzenia raportów i ekspertyz, a także wykonywali inne bieżące zadania wynikające z ustaleń z pozostałymi członkami I misji.

Zadaniem programu twinningowego będzie m.in. przygotowanie rekomendacji dotyczących tworzenia nowego prawa i kierunku reformowania kolei (nie tylko w kierunku zgodności z prawem UE). Rekomendacje będą mogły być wzięte pod uwagę przez władze Ukrainy przy przyjmowaniu konkretnych rozwiązań. W ostatnim czasie pojawiły się pogłoski, że Ukraina zmienia koncepcję w zakresie regulacji podatkowych dla UZ – zamierza się jej przyznać mniej przywilejów niż pierwotnie planowano. Opodatkowane zostaną nie tylko przychody (income tax), ale także majątek (assets tax).

Misja trwała 5 dni i polegała w znaczącej mierze na spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury (różnych departamentów), Ukrzaliznitsyi oraz sektora naukowego.

Członkowie I misji, na podstawie zgromadzonych przez siebie informacji, pochodzących zarówno ze źródeł pisanych jak i z rozmów, mają za zadanie sporządzić Raport z misji (tzw. Mission report). W Raporcie zostałaby podjęta próba opisania struktury i obecnego stanu prawnego dotyczącego funkcjonowania rynku kolejowego na Ukrainie. Przygotowywanie raportu będzie także zadaniem każdej kolejnej misji w ramach twinningu.

Misja była dla polskich ekspertów okazją do zdobycia nowej wiedzy i nowych doświadczeń

Wnioski, które wyciągnęli eksperci po odbyciu pierwszej misji nie są jednoznaczne (np. w zakresie stopnia otwarcia rynku), co generuje konieczność doprecyzowania pewnych faktów i uzyskania nowych informacji podczas kolejnych misji w ramach komponentu A1. W szczególności będzie to dotyczyło misji numer 2, która planowana jest w dniach 13-17 stycznia 2014 r. Zgodnie z deklaracjami RTA, w misji tej udział wezmą wyłącznie eksperci hiszpańscy.

Źródło: MIR