13.09.2017 09:52

Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Instytutem Kolejnictwa a Control Process S.A.


W dniu 12 września br. w siedzibie Instytutu Kolejnictwa przy ul. J. Chłopickiego 50 w Warszawie został podpisany list intencyjny pomiędzy Instytutem Kolejnictwa a Control Process S.A.

Przedmiotem tego porozumienia jest określenie warunków współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć na potrzeby rozwoju elektroenergetyki kolejowej, w tym zasady zawierania umów  szczegółowych regulujących warunki realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Dzięki podpisaniu powyższego dokumentu, możliwa będzie  realizacja inicjatyw w obszarze:

  1. urządzeń rozdzielczych prądu stałego,
  2. systemu zasilania trakcji elektrycznej 25kV 50Hz,
  3. systemów monitorowania i ograniczania zużycia energii przez transport kolejowy,
  4. systemu magazynów energii zasilanych z odnawialnych źródeł energii,
  5. ubiegania się przez Strony o dofinansowanie Inicjatyw z zewnętrznych instrumentów finansowych.