23.10.2019 14:51

PAN ANDRZEJ TORUŃ UZYSKAŁ STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK TECHNICZNYCH


Na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego i monografii habilitacyjnej
pt. „Badanie wpływu technologii bezprzewodowej transmisji danych na pozycjonowanie pojazdów w transporcie szynowym”, Uchwałą numer 476/IX/2019 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 września  2019 r., Panu dr. inż. Andrzejowi Toruniowi, pracownikowi  Instytutu Kolejnictwa został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
w dyscyplinie INŻYNIERIA LĄDOWA i TRANSPORT.

Monografia habilitacyjna składa się z sześciu rozdziałów, które opisują rozważania dotyczące problematyki wykorzystania nowoczesnych systemów bezprzewodowej transmisji danych w celu określenia pozycji pojazdów szynowych. Autor skupia się na problemach związanych z badaniami i procedurami oceny wpływu tych technologii na funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów sterowania ruchem kolejowym.

Pan Andrzej Toruń jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej o specjalności: sterowanie ruchem kolejowym. Jest również wieloletnim pracownikiem Instytutu Kolejnictwa. W 1993 r. rozpoczął prace w PKP Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Zakładzie Automatyki Stacyjnej (obecnie Instytut Kolejnictwa), gdzie do chwili obecnej zajmuje się badaniami i dopuszczeniem nowych rozwiązań systemów sterowania. Obecnie pełni funkcje Kierownika Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki oraz Kierownika Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji. Praca w Instytucie umożliwiła mu dostęp do wiedzy o najnowszych i innowacyjnych rozwiązaniach technicznych w zakresie sterowania ruchem kolejowym na poziomie rozwiązań krajowych i światowych.

W 2013 r. uzyskał tytuł Doktora nauk technicznych w dyscyplinie transport.  Prowadzi działalność dydaktyczną w ramach zajęć na różnych uczelniach, poprzez prowadzenie wykładów, seminariów i projektów, na studiach podyplomowych i zaocznych.

Jest autorem lub współautorem 140 publikacji w tym:

  • 1 monografia autorska;
  • 13 publikacji bez IF indeksowane w WoS;
  • 47 artykuły naukowe w czasopismach polskich;
  • 5 rozdziałów w monografiach;
  • 176 prac badawczych dla przemysłu.