22.02.2017 00:00

Ośrodek Szkoleniowy Badań Ultradźwiękowych

Szkolenie specjalistyczne personelu firm i zakładów naprawczych związanych z kolejnictwem


Ośrodek Szkoleniowy Badań Ultradźwiękowych w Instytucie Kolejnictwa w ramach Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji jest ukierunkowany na szkolenie specjalistyczne personelu firm i zakładów związanych z eksploatacją i naprawą taboru szynowego. Szkolenia specjalistyczne prowadzone są w sektorze 8 - utrzymanie ruchu kolei.

Ośrodek Szkoleniowy jest zatwierdzony przez UDT-CERT. Prowadzone kursy spełniają wymagania dla ośrodków szkoleniowych nr CERT-3/IN/4/ZL1/ Wydanie 6/29.01.2018. Prowadzone kursy spełniają również wymagania normy PN-EN ISO 9712:2012

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu każdego kursu dla wszystkich osób, które ukończą go z wynikiem pozytywnym, przeprowadzany jest egzamin certyfikacyjny w Ośrodku Egzaminacyjnym UDT-CERT zlokalizowanym w naszym Instytucie, (szczegółowe informacje uzyskają Państwo w UDT-CERT pod nr tel. 22 57 22 125).

Terminy planowanych kursów:

 • 16-17.05.2019 – kurs doszkalający z wiedzy ogólnej (podstawy metody) dla osób ubiegających się o pierwszy certyfikat w badaniach UT, dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 1 i 2 w sektorze [6,7]
 • 20-24.05.2019 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O] dla kandydatów ubiegających się o certyfikat UT 2 stopnia w sektorze 8 [O], dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 1 i 2 [6,7] lub posiadają certyfikat UT 2 w sektorze [6,7]
 • 12-13.09.2019 – kurs doszkalający z wiedzy ogólnej (podstawy metody) dla osób ubiegających się o pierwszy certyfikat w badaniach UT, dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 1 w sektorze [6,7]
 • 16-20.09.2019 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O] dla kandydatów ubiegających się o certyfikat UT 1 stopnia w sektorze 8 [O], dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 1 [6,7] lub posiadają certyfikat UT 1 w sektorze [6,7]
 • 17-18.10.2019 – kurs doszkalający z wiedzy ogólnej (podstawy metody) dla osób ubiegających się o pierwszy certyfikat w badaniach UT, dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 1 i 2 w sektorze [6,7]
 • 21-30.10.2019 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O+K] dla kandydatów ubiegających się o certyfikat UT 2 w sektorze 8 [O+K], dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 1 i 2 w sektorze [6,7] lub posiadają certyfikat UT 2 w sektorze [6,7]
 • 21-22.11.2019 – kurs doszkalający z wiedzy ogólnej (podstawy metody) dla osób ubiegających się o pierwszy certyfikat w badaniach UT, dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 1 w sektorze [6,7]
 • 25-29.11.2019 – kurs specjalistyczny sektor 8 [O] dla kandydatów ubiegających się o certyfikat UT 1 w sektorze 8 [O], dedykowany dla osób, które ukończyły szkolenie UT 1 [6,7] lub posiadają certyfikat UT 1 w sektorze [6,7]

UWAGA: Zastrzegamy, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od liczby uczestników oraz innych wydarzeń niezależnych od Organizatora.

Ceny kursów:

 • kurs specjalistyczny UT1 lub UT2 w sektorze 8[O] – 40 godzin – 2800 zł/os
 • kurs specjalistyczny UT2 w sektorze 8[O+K] – 66 godzin – 4300 zł/os
 • kurs specjalistyczny UT2 w sektorze 8[K] – 40 godzin – 2500 zł/os
 • kurs uzupełniający UT2 w sektorze 8[K] – 25 godzin – 1500 zł/os
 • kurs doszkalający z wiedzy ogólnej – 20 godzin – 950 zł/os

Podane ceny kursów są zwolnione z podatku VAT (0% VAT na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o VAT)

 

Informacje:

Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania i pełnego wyżywienia uczestników kursów na terenie Instytutu Kolejnictwa. W przypadku zainteresowania prosimy o wypełnienie dodatkowych pól na karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Koszt zakwaterowania

 • 110 zł + VAT/doba – pokój 2 osobowy
 • 70 zł + VAT/doba – 1 osoba w pokoju 2 osobowym

Koszt całodziennego wyżywienia – 55 zł/os + VAT

 

 

Do pobrania: karta zgłoszenia uczestnictwa Karta Uczestnictwa DOC