02.05.2017 14:41

Nominacja do Godła Teraz Polska


W dniu 25 kwietnia br. na PGE Stadionie Narodowym, podczas konferencji prasowej, odbyła się uroczystość ogłoszenia nominacji do Godła w X edycji konkursu „Teraz Polska”. Instytut Kolejnictwa wraz z Warszawską Koleją Dojazdową uzyskał nominację w kategorii „Przedsięwzięcia  innowacyjne”, „Innowacyjny rozwój publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej” – zmiana systemu zasilania na linii WKD z 600 V na 3 kV DC”. Po konferencji prasowej odbyła się wystawa, podczas której nominowane produkty, usługi, innowacje i gminy, zaprezentowane zostały Kapitule Konkursu. Jury Konkursu, podczas prezentacji innowacyjnego przedsięwzięcia i wspólnego stoiska WKD i IK mogło osobiście porozmawiać z Pania Jolantą Dałek - Członkiem Zarządu, Dyrektorem d/s Ekonomiczno – Finansowych WKD oraz Andrzejem Żurkowskim – Dyrektorem Instytutu Kolejnictwa. Merytoryczną wiedzą służyli także: pan Zdzisław Witkowski (WKD) oraz Hubert Janicki  (IK).

Nominowane przedsięwzięcie dotyczyło zmiany systemu zasilania, które poprzedzono licznymi pracami badawczymi i modernizacyjnymi. Instytut Kolejnictwa, na zlecenie WKD wykonał  szereg prac, pomiarów i badań, które przyczyniły się do bezpiecznego włączenia i funkcjonowania systemu zasilania  sieci trakcyjnej 3kV DC na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o. o. Istotnym jest fakt, że wszystkie prace, badania  i pomiary przeprowadzono bez wstrzymywania ruchu na linii WKD.

Podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie Nominacji w Konkursie „Teraz Polska”. Uroczystość odbędzie się w czwartek 11 maja br. o godz. 14:00, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym .