30.04.2018 10:09

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały, w ramach wspólnego przedsięwzięcia, 10 najlepszych projektów badawczo -rozwojowych służących kolei.


Narodowe Centrum Badan i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły ponad 35 mln zł. na  wspólnie podjęte przedsięwzięcie, dedykowane programowi wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej zwanej „BRIK” Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”.

W ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku konkursie, złożonych zostało 30 wniosków, ostatecznie do dofinansowania wybrano 10 nowatorskich projektów.

Instytut Kolejnictwa jest liderem konsorcjum dla którego przeznaczono 2,8mln zł., to najwyższe przyznane, dofinansowanie. Współpraca specjalistów z  Instytutu Kolejnictwa i spółek Siled Sp. z o.o., Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. oraz ABZ Consulting Sp. z o.o. zaowocuje opracowaniem systemu zarządzania, sterowania i monitorowania oświetlenia terenów kolejowych. Prace te umożliwią np. dostosowanie oświetlenia do rzeczywistego ruchu pociągów  na stacjach oraz obecności podróżnych na peronach.

Warto wspomnieć o innowacyjnych rozwiązaniach, które ograniczą negatywny wpływ transportu kolejowego na ludzi i środowisko. Działania w tej dziedzinie  podejmą: Politechnika Warszawska, Instytut Kolejnictwa, Instytut Ochrony Środowiska w konsorcjum z  Budimex S.A. i Tines S.A.

NCBiR otworzyło ścieżkę działań w pięciu obszarach tematycznych. Były to: digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na  środowisko, zwiększenie dostępności i trwałości obiektów związanych z obsługą podróżnych, zwiększenie odporności infrastruktury kolejowej na czynniki klimatyczne ingerencje osób trzecich oraz usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.

Jak twierdzi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin, współpraca NCBiR i PKP PLK zaowocuje wzrostem innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2026.

Nowe rozwiązania przyczynią się do zagwarantowania wysokiej niezawodności przewozów kolejowych poprzez efektywną eksploatację i zarządzanie infrastrukturą, sprawią iż będzie ona bardziej dostępna dla pasażerów, a nowoczesne systemy informacyjne i technologie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej.