17.12.2012 10:00

Nagroda Innowacyjnosci w Transporcie 2012

Instytut Kolejnictwa otrzymał oficjalną informację o nagrodzeniu Złotą Statuetką projektu w konkursie Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2012.


Projekt Instytutu pod nazwą „Stanowisko do badań pantografów przeznaczone do eksploatacji w procesie produkcji i utrzymania taboru kolejowego i tramwajowego” uzyskał Złotą Statuetkę w kategorii Technika i Technologia konkursu Nagroda Innowacyjności w Transporcie 2012. Nagrody zostały przyznane pod auspicjami Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Krajowej Izby Gospodarczej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Centrum Innowacji Transportowych, przedsięwzięcia zainicjowanego i koordynowanego przez Fundację Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych, we współpracy Polską Fundacją Promocji Kadr.

W skład Kapituły Nagrody weszli prominentni przedstawiciele świata nauki i praktyki gospodarczej, a także instytucji wspierających rozwój gospodarczy i rozwój transportu, oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w dniu 11 grudnia 2012 w Krakowie, w czasie I Forum Innowacji Transportowych, ogólnopolskiej konferencji poświęconej dobrym praktykom wdrażania projektów transportowych - innowacyjnych pod względem technologii i techniki, planowania, zarządzania oraz finansów.

Wręczenie statuetek miało miejsce 12 grudnia br. Wręczenie statuetki Instytutowi Kolejnictwa odbędzie się na początku 2013r.

Szczegółowy komunikat został opublikowany 17 grudnia br.