11.12.2019 14:04

Mianowanie Dyrektora IK na Wiceprzewodniczącego IRRB UIC

Wybory na nową kadencję kierownictwa International Rail Research Board (IRRB) UIC.


Wybory na nową kadencję kierownictwa International Rail Research Board (IRRB) UIC.

Dnia 31 grudnia 2019 r. upływa koniec kadencji kierownictwa IRRB UIC – jednego z organów UIC, którego zadaniem jest wspieranie kolei oraz jednostek badawczych w obszarze badań i innowacji w transporcie kolejowym na poziomie globalnym, między innymi poprzez wspieranie środowiska naukowego w identyfikowaniu zagadnień badawczych w celu najlepszego wykorzystania potencjału badawczego i innowacyjności.

 

Wyniki nowych wyborów zostały ogłoszone na posiedzeniu General Assembly UIC, które odbyło się dnia 11 grudnia w Paryżu. Dyrektor Instytutu Kolejnictwa, dr inż. Andrzej Żurkowski został ponownie wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego IRRB (kadencja 2020-2022).

Skład Kierownictwa IRRB przedstawia się następująco:

Pan Vladimir ANDREEV (RZD-Koleje Rosyjskie) – Przewodniczący

Dr. Andrzej Żurkowski of IK (Instytut Kolejnictwa) – Wiceprzewodniczący

Prof. Mark ROBINSON (NewRail, Newcastle University) – Wiceprzewodniczący

Pan ZHOU Li of CARS (Chinese Academy of Railway Sciences) – Wiceprzewodniczący

Pan Atila KESKIN of TCDD (TCDD Railway Research and Technology Center) – Wiceprzewodniczący

Pan Andrew MEIER of ACRI (Australasian Centre for Rail Innovation) – Wiceprzewodniczący.

 

Instytut Kolejnictwa przykłada dużą wagę do prac z obszaru międzynarodowego. Cieszymy się, że możemy w efektywny sposób wspierać prace UIC w obszarze badań i innowacji.