24.04.2017 14:55

Konwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej


W dniu 22 lutego 2017 r. dr Andrzej Żurkowski - Dyrektor Instytutu Kolejnictwa został powołany przez prof. dr hab. inż. Dariusza Łydżbę – Dziekana Wydziału w skład Konwentu Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na lata 2016-2020.Uroczystość wręczenia powołania odbyła się  29 marca w siedzibie Politechniki Wrocławskiej.

Konwent jest organem doradczym i wspierającym działania Wydziału. Do kompetencji Konwentu należy:

1) wyrażanie opinii o kierunkach działania Wydziału;
2) wspieranie Wydziału w działalności na rzecz jego rozwoju;
3) wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec  absolwentów Wydziału;
4) promowanie działań Wydziału w kraju i za granicą;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy Wydziału z gospodarką;
6) wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez Dziekana.