25.04.2017 10:22

Konkurs dla młodzieży „Nakręć się na bezpieczeństwo”


 

W ramach trwającej edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, którego Instytut Kolejnictwa jest partnerem, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowały konkurs na spot reklamowy promujący założenia kampanii Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko!" pt. „Nakręć się na bezpieczeństwo”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich. Jego celem jest przybliżenie młodzieży zagrożeń wynikających z braku ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych i wzbudzenie zainteresowania zasadami właściwego zachowania w tych miejscach.
Zadaniem uczestników jest wykonanie samodzielnie lub w grupach krótkiego spotu reklamowego obrazującego koncepcję i założenia Kampanii „Bezpieczny przejazd…”, ściśle związanej z tematem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i/lub terenach kolejowych.


Materiały promocyjne oraz regulaminem konkursu dostępne są również na stronie internetowej: http://www.bezpieczny-przejazd.pl/news/nakrec-sie-na-bezpieczenstwo-konkurs-na-spot-reklamowy-promujacy-zalozenia-kampanii-bezpieczny-przejazd-szlaban-na-ryzyko-1154/