28.09.2016 12:25

Konferencja „Problemy interoperacyjności i bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce i w Niemczech“


 

W dniu poprzedzającym oficjalne rozpoczęcie targów (19.09.2016) odbyła się konferencja dot. interoperacyjności, zorganizowana przez RBF, Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej przy współudziale Instytutu Kolejnictwa  międzynarodowa konferencja „Problemy interoperacyjności i bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce i Niemczech“. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Europejskiej Agencji Kolejowej, urzędów krajowych w Polsce i Niemczech odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei tj. UTK i EBA oraz instytucji zaangażowanych w rozwój kolejnictwa i współpracy pomiędzy obu krajami. Prelegentem ze strony IK był dyrektor Marek Pawlik (Interoperacyjność i intraoperacyjność – wyzwania okresu przejściowego)