04.03.2019 08:18

Komisja Dyscyplinarna II instancji ds. pracowników naukowych i badawczo-technicznych w instytutach badawczych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kadencja 26 lutego 2019 r. - 25 lutego 2023Dyrektor Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Żurkowski został powołany do Komisji Dyscyplinarnej II instancji ds. pracowników naukowych i badawczo-technicznych w instytutach badawczych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 26 lutego 2019 r. - 25 lutego 2023. Na wniosek Przewodniczącego RGIB prof. Leszka Rafalskiego do zaszczytnego grona dołączyli również:
prof. dr hab. Marcin Kruszewski z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej,
dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS z Instytutu Transportu Samochodowego,
mgr prawa Karol Swadźba z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,
dr hab. n. o zdr.  Wiesław W. Jędrzejczak, prof. IFPS z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
oraz prof. Magdalena Chechlińska - jako Rzecznik Dyscyplinarnym przy tej Komisji.