26.05.2017 15:30

Jubileusz 85-lecia Pana Profesora Bałucha


W dniu 24 maja br.  jubileusz 85-lecia urodzin obchodził Profesor Henryk Bałuch pracownik Instytutu Kolejnictwa z którym jest związany od 1963 r. oraz zasłużony nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Dorobek naukowy Pana Profesora jest bogaty i godny uwagi. Pracował jako ekspert w Komitetach Europejskiego Instytutu Kolejnictwa w Utrechcie z zakresu dróg kolejowych, był autorem ekspertyz wykonywanych dla organizacji zagranicznych. W latach 80 ubiegłego stulecia kierował z ramienia Ministerstwa Komunikacji współpraca nadawczą z Departamentem Transportu USA.
Najważniejsze wdrożenia Pana Profesora to: nowe metody diagnozowania nawierzchni kolejowej, ciężka nawierzchnia kolejowa, nowe rozwiązania układów geometrycznych torów i rozjazdów, komputerowe systemy doradcze w drogach kolejowych.
Pan Profesor jest członkiem Komitetu Transportu PAN, sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i wodnej PAN, członkiem rad programowych Archives of Transport, przewodniczącym Stowarzyszeniowej Komisji Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz przewodniczącym zespołu kwalifikacyjnego do tytułu europejskiego inżyniera kolejowego ( EURAILING ).
Został on odznaczony medalami resortowymi Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Komunikacji, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżami: Kawalerskim, Oficerskim, i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 r. został wyróżniony Złotym Medalem za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej. Nasz dostojny jubilat jest autorem wielu monografii, publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Dorobkiem naukowym Profesora są również 4 patenty.

 

Dyrekcja Instytutu Kolejnictwa oraz współpracownicy życzą  Panu Profesorowi Henrykowi Baluchowi dalszych wielu lat aktywności naukowej, wielu sukcesów oraz dobrego zdrowia i osobistej pomyślności.


Nasz Jubilat